💫گروه سرود نغمه های انتظار

🌹 نه فقط حمیده و رشیده و مطهری
یه تنه مایه فخر پدر و برادری

🔷🔸💠🔸🔷
جوان نو؛ رسانه اختصاصی نوجوانان فاطمی
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها