🌹مولاتی حضرت معصومه علیها السلام
تدوین: محسن سنگتراشان(خادمیار نوجوان رسانه)

🔷🔸💠🔸🔷
جوان نو؛ رسانه اختصاصی نوجوانان فاطمی
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها