در آستانه میلاد حضرت فاطمه معصومه علیها السلام نوجوانان فاطمی در مرکز نوجوان فاطمی دور هم جمع شدند و جشنی برگزار کردند.
تعدادی محدود با فاصله گزاری و رعایت نکات بهداشتی به نیابت همه نوجوانان فاطمی
🔷🔸💠🔸🔷