💫نزدیک انتخاباته به بزرگترها بگین که …
💫 چطور برای خریدن یک کفش کلی تحقیق می کنن..
💫 پس برای انتخاب یک رئیس جمهور خیلی بیشتر باید حساس باشن….
🔷🔸💠🔸🔷
جوان نو؛ رسانه اختصاصی نوجوانان فاطمی
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها