مجموع تعداد شرکت کنندگان:549003نفر

🔷🔸💠🔸🔷
✅جوان نو، رسانه اختصاصی نوجوانان فاطمی
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها