✅نتایج روز شانزدهم
مجموع تعداد شرکت کنندگان:517338 نفر

🔷🔸💠🔸🔷
✅جوان نو، رسانه اختصاصی نوجوانان فاطمی
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها