💠بخش نمایشگاه مجازی (چراغ راهنما)
🌼۴۰امتیاز🌻
💠 از نمایشگاه سه بعدی چراغ راهنما به صورت مجازی دیدن کن و ۴۰ امتیاز جشنواره را کسب کن.
🎁هدایا:
🔹صدها هدیه ارزشمند متبرک فاطمی
🔹ده ها هدیه ارزشمند فرهنگی آموزشی (تلسکوپ، میکروسکوپ، کیف و لوازم تحریر و…)
🔹 ۶۰ کارت هدیه یک میلیون ریالی