سرود

🎙کاری از گروه سرود سفیران کریمه

▫️تقدیم به دانشمند دفاعی وهسته ای
شهید محسن فخری زاده
و
سردار مقاومت
حاج قاسم سلیمانی

🎬تدوین:محمدزهیرابرنجین
از اعضای محترم گروه

سفیران_کریمه

🔷🔸💠🔸🔷
رسانه اختصاصی نوجوانان فاطمی
http://eitaa.com/joinchat/3295150098C8f44199aee

⌨️javaneno.amfm.ir