واکنش شاعرانه به ترور شهید فخری‌زاده

. سواری بر زمین افتاد و اسبی در غبار آمد
. غروب از جاده دردا باز اسبی بی‌سوار آمد

. هلا زین دم به جز خون، هیچ حرفی با منافق نیست
. گلوی زخم ما را دیگر آن گفتار سابق نیست

. دگر حرفی نمانده گفت‌وگوی آخرین خون است
. بمان تا حرف آخر، خون جواب داغ این خون است
◼️◾️▫️◾️◼️
جوان نو؛ رسانه اختصاصی نوجوانان فاطمی
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها
🆔http://eitaa.com/joinchat/3295150098C8f44199aee

⌨️https://javaneno.amfm.ir