حدیث_نگار

امام علی علیه السلام:
با دور اندیشی موفقیت حاصل میشود.
غرر الحکم ص ۳۱۱
طرح: خادمیاران رسانه ای نوجوان فاطمی
🔷🔸💠🔸🔷
رسانه اختصاصی نوجوانان فاطمی

حضرت فاطمه معصومه سلام الله_علیها

http://eitaa.com/joinchat/3295150098C8f44199aee