سخنی با نوجوان

#نظم

💫باز شگفت‌انگیز است که بدانید: برای منظم بودن انرژی کمتری مصرف خواهید کرد.

✅وقتی شما هر چیزی را سر جای خودش قرار دهید، به سرعت می‌توانید هنگام نیاز به آن، دسترسی داشته باشید.

⏱ گذاشتن وسایل سر جای خود، زمان زیادی نمی‌برد، اما لحظه‌ای را تصور کنید که مجبور می‌شوید برای پیدا کردن خودکار با اضطراب زیاد و صرف زمان حسابی، دور خود بچرخید.
🔷🔸💠🔸🔷
رسانه اختصاصی نوجوانان فاطمی
http://eitaa.com/joinchat/3295150098C8f44199aee

⌨️https://javaneno.amfm.ir