#کلیپ
شور تو با گذشت زمان کم نمی شود
داغت جدا ز سینه عالم نمی شود
🔷🔸💠🔸🔷
رسانه اختصاصی نوجوانان فاطمی
http://eitaa.com/joinchat/3295150098C8f44199aee

⌨️https://javaneno.amfm.ir