امام علی علیه السلام:
لذت کریمان در اطعام دیگران است ولذت فرومایگان در خوردن است.
غرر الحکم حدیث7638
🔷🔸💠🔸🔷
رسانه اختصاصی نوجوانان فاطمی
http://eitaa.com/joinchat/3295150098C8f44199aee

⌨️https://javaneno.amfm.ir