سبکزندگیشهدایی

«سید محمود عزیزی» در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۳۵۸ از زاهدان برای امام خمینی (ره) نامه‌ای نوشت.

متن نامه به شرح زیر است:

«بسمه تعالی

حضور مبارک زعیم عالیقدر، امام امت
پس از تقدیم عرض سلام، سلامتی شما را از درگاه ایزد متعال خواهانم و از خداوند متعال می‌خواهیم که حال رهبرمان امام خمینی، خوب شود؛ ما خواهان سلامتی رهبرمان هستیم.
باری خواستم به حضور شما رهبر عالیقدر برسانم که من نوجوانی ۱۵ ساله هستم و می‌خواهم برای این کشور پاسداری کنم؛ ولی وقتی که به سپاه پاسداران مراجعه می‌کنم، می‌گویند شما کوچک هستید.
آیا ما نمی‌توانیم قنداق تفنگ را بر کتف بگیریم؟ چرا می‌توانیم، خوب هم می‌توانیم. من و همسالانم، همیشه به رادیو گوش می‌دهیم که شاید بگویند، از ۱۵ سالگی، ولی همیشه می‌گویند از ۱۸ سالگی، لااقل اگر نمی‌گیرند، تعلیم بدهند.
کسی که همیشه سلامتی امام امت را خواهان است و همیشه حاضر است، جانش را برای شما فدا و در راه شما شهید بشود.

سید محمود عزیزی
۱۳۵۸/۱۱/۱۴»
🔷🔸💠🔸🔷
رسانه اختصاصی نوجوانان فاطمی
http://eitaa.com/joinchat/3295150098C8f44199aee

⌨️https://javaneno.amfm.ir