کتاب_خوب

این داستان روایتگر دوستی حمید با یک نوجوان فوق العاده است، «حمید» دوستی به نام «حامد» دارد که همیشه پیش او از اخلاق ومعرفت دوست دیگرش که «مصطفی» نام دارد تعریف می کند تا با هم آشنا شوند.حمید در آغاز از او خوشش نمی آید و به نظرش می اید که مصطفی خیلی بچه تر از آنهاست. مصطفی که وضع مالی خانواده اش خوب است وپول توجیبی اش از همه بیشتر ،خیلی وقت ها پول هایش را در جمع دوستان و برای آنها خرج میکند. بعد ها معلوم میشود او این کار رادر حقیقت بخاطر حمید می کرده وجمع دوستانه بهانه بوده است. کم کم حمید ومصطفی با هم صمیمی می شوند و پایشان به خانه هم باز می شود .مصطفی به فعالیت های حمید علاقه نشان می دهد و دوست دارد کار فرهنگی بکند. ولی خانواده او بویژه برادر بزرگترش که رزمنده است، دوست ندارد که درگیر این کارها بشود ومیخواهند درسش را بخواند.اما مصطفی نتنها فعالیت فرهنگی را آغاز میکند ، بلکه پدر ومادرش را راضی میکند که به جبهه ی برود در پایان داستان ،مصطفی با برخورد خمپاره شهید میشود در حالی که حمید درست در چند قدمی او تماشاگر صحنه است.

🔷🔸💠🔸🔷
رسانه اختصاصی نوجوانان فاطمی
http://eitaa.com/joinchat/3295150098C8f44199aee

⌨️https://javaneno.amfm.ir