امام صادق علیه السلام می فرماید: اگر قبل از نماز اذان و اقامه بگویی، دو صف از ملائکه پشت سرت می ایستند و به تو اقتدا می کنند.

امام صادق علیه السلام می فرماید: اگر قبل از نماز اذان و اقامه بگویی، دو صف از ملائکه پشت سرت می ایستند و به تو اقتدا می کنند.

برشی از کتاب دورکعت قصه
کتاب ویژه بخش کتابخوانی جشنواره طلیعه بندگی

برای ثبت نام و شرکت در جشنواره،
به درگاه سامانه ملی نوجوانان فاطمی به نشانی
https://javaneno.amfm.ir/
مراجعه کنید

رسانه تخصصی نوجوانان فاطمی
@javane_no