شهیدی که امام بر بازوی او بوسه زد…

مهرداد دانش آموز ممتاز رشته الکترونیک هنرستان بود و فعال در رشته ورزشی تکواندو .پنج شش سال در جبهه های نبرد حق علیه باطل حضور داشت و علی رغم شهادت برادر با عزمی راسخ تر در واحد تخریب و بعدها در دسته غواص ها فعالیت می کرد.مهرداد عزیزالهی رو با کلیپ معروفش شناختند.امام که مصاحبه را دیده بودندخواسته بودند مهرداد را ببرند پیش ایشان.ایشان در جلسه بر بازوی مهرداد بوسه زده بودند و ایشان دست امام را بوسیده بودند.مهرداد به امام می‌گوید چیزی را برای تبرک بدهید. امام هم یک قندان قند را دعا می‌خوانند و به او می‌دهند.مهرداد بعد از حدود شش سال مجاهدت در عملیات کربلای 4 به یاران شهیدش پیوست.

رسانه تخصصی نوجوانان فاطمی
@javane_no