رفیق شهید

دفترچه کوچکی همیشه همراهش بود. بعضی وقت ها با عجله از جیبش در می آورد و علامتی در یکی از صفحات می گذاشت. می گفت: «اشتباهاتم رو توی این دفتر علامت می زنم.»

برایم عجیب بود که محمد رضا اسوه تقوا و اخلاق بچه ها آنقدر گناه داشته باشد که برای کم کردنش مجبور باشد دفتری کنار بگذارد.

چند روز قبل از شهادتش به طور اتفاقی دفترچه اش را نگاه کردم. خوب که ورق زدم دیدم بیشتر صفحات دفتر، مثل قلب محمد رضا سفید سفید است.

رسانه تخصصی نوجوانان
@javane_no