دو رکعت قصه

یه مقدار برام عجیب بود، امام، توی صحبت هاشون، به کسی که خدای نکرده، زنا کرده باشه کافر نمی گفتند، ولی به کسی که نماز نمی خونه کافر می گفتند. یه روز سوال کردم، امام صادق (علیه السلام ) فرمود: چون زنا کار یا شبیه اون، به خاطر غلبه شهوتش اون گناه رو انجام می ده، ولی کسی که نماز رو ترک می کنه، فقط به خاطر سبك شمردن نماز و بی اهمیتی، اون رو ترک می کنه.

کتاب دو رکعت قصه را از بخش جشنواره طلیعه بندگی دانلود کنید.

برشی از کتاب دو رکعت قصه ص 18
کتاب ویژه بخش کتابخوانی جشنواره طلیعه بندگی

برای ثبت نام و شرکت در جشنواره،
به درگاه سامانه ملی نوجوانان فاطمی به نشانی
https://javaneno.amfm.ir/
مراجعه کنید
رسانه تخصصی نوجوانان
@javane_no