در محفل نوجوانان این هفته در رواق نوجوان ” فرصت ها” را مورد گفتگو قرار می دهیم.
کارشناس: حجت الاسلام والمسلمین شهبازی

زمان: پنج شنبه ساعت15:30